Kund med badrumsrenovering

Vi fick goda råd och tips under planeringen. Vi hade en bra kommunikation och samarbete med firman. Personalen var mycket trevliga och tillmötesgående hos så väl firman som hos underentreprenörerna. Arbetet har genomförts noggrant och snyggt. Oförutsedda utmaningar som dök upp under projektets gång har hanterats professionellt, i en positiv anda. Kostnaderna har också hållits inom ramarna i den ursprungliga offerten.

Färdiga resultatet blev faktiskt bättre och snyggare än vi hade förväntat oss!

Vi blev imponerade av det hårda arbetet och de ansträngningar som de gjorde för att vi skulle bli nöjda med resultatet.

Kund med badrumsrenovering