Fallfärdiga trappor lösa trappsteg är direkt farliga och bör åtgärdas snarast(1)